Kako se finansiramo?

Dogs Trust BiH se još uvijek finansira isključivo velikodušnim donacijama pojedinačnih ljubitelja životinja u Velikoj Britaniji i širom svijeta.

Sredstva ne dolaze ni iz jednog državnog budžeta, a donacije se do sada nisu prikupljale u BiH.

U programe u Bosni i Hercegovini do kraja oktobra 2021. godine uloženo je 37,492,929 KM!