Uloga i misija

Fondacija Dogs Trust je dobrotvorna organizacija iz Velike Britanije. Kao jedna od najvećih svjetskih organizacija za dobrobit pasa, naša misija je da dođemo do dana kada će svi psi uživati u sretnom životu, bez prijetnje od nepotrebnog uništavanja.

Predstavništvo u BiH je dio njenog međunarodnog angažmana koji za cilj ima da u okviru svoje velike ekspertize i dostupnih sredstava, dobrovoljno pomogne da lokalne vlasti, jedine koje su to obavezne i jedine koje to mogu, uspostave humani i samoodrživi Sistem za upravljanje populacijom pasa u skladu sa državnim Zakonom o zaštitu i dobrobiti životinja.

Uspostavljenje i provođenje ovakvog Sistema kakvog imaju svi razvijeni centri je jedini način da se problem sa napuštenim psima riješi efikasno i trajno, što je važno i za dobrostanje zajednice i za dobrobit pasa.

Fondacija Dogs Trust se finansira isključivo od donacija koje se ne sakupljaju u BIH i ne prima sredstva iz bilo kojeg budžeta. Njen rad je dobrovoljan i provodi se uz odobrenje Upravnog odbora koji predstavlja donatore, te u skladu sa njenim standardima i pravilima, poštujući sve lokalne zakone.