Obavezna evidencija pasa u državnu bazu podataka

Bosna i Hercegovina od ove godine ima državnu bazu pasa i mačaka.

O vašim obavezama vezano za registraciju ljubimaca pitali smo glavnog veterinarskog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Naš sagovornik: Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Koji je značaj identifikacije životinja uopće?

Identifikacija životinja općenito, uključujući i pse, predstavlja preduslov za sistemsko planiranje i implementaciju programa kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, kao i kontrolu kretanja životinja komercijalnog ili nekomercijalnog karaktera, uključujući i druge promjene vezane za životinje.

U kontekstu propisa o veterinarstvu koji su na snazi, identifikacija životinja smatra se obaveznom, općom preventivnom mjerom i odgovornost je vlasnika ili držaoca životinja.

Kada govorimo o psima, značaj identifikacije ogleda se u odgovarajućoj kontroli posebno opasnih zaraznih i parazitarnih bolesti od kojih obolijevaju i ljudi i životinje (zoonoze), prije svega bjesnila, zatim ehinokokoze, lajšmanioze, ali i drugih.

Bez odgovarajuće identifikacije životinja ne možemo govoriti ni o sistemu za upravljanje populacijom pasa.

Vlasnike ili držaoce pasa, kao i veterinare, treba napomenuti da je nezakonito, nepropisno, ali i nesvrsishodno provoditi bilo kakvu veterinarsku intervenciju ako pas prethodno nije identifikovan mikročipom. 

Šta je to identifikacija pasa?

Identifikacija pasa je trajno označavanje pasa jedinstvenom elektronskom oznakom – mikročipom.

Svi psi koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju biti identifikovani i evidentirani u skladu s odredbama Pravilnika o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 96/16).

To znači da se pas nakon trajnog označavanja mora evidentirati u registar svih pasa i mačaka, odnosno državnu bazu podataka koju vodi i ažurira Agencija za označavanje životinja kao odjeljenje u sastavu Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Ova agencija je zadužena za vođenje i funkcionalno održavanje baze podataka.

Kako su početkom ove godine ispunjeni svi (pred)uslovi za potpunu implementaciju Pravilnika, bitno je naglasiti da se i ranije identifikovani, tj. mikročipovani psi također moraju evidentirati u bazu podataka.

Ko vrši identifikaciju, unosi podatke u bazu, i ko izdaje pasoše/vlasničke knjižice?

Poslove identifikacije, unosa podataka u bazu podataka i izdavanje pasoša vlasniku ili držaocu pasa mogu vršiti samo veterinari. Nakon identifikacije i unosa podataka u bazu, veterinar vlasniku ili držaocu izdaje propisanu ispravu, pasoš/vlasničku knjižicu gdje se unose podaci o provođenju obaveznih preventivnih mjera zaštite zdravlja, kao i drugih intervencija veterinara nad konkretnom, identifikovanom životinjom.

Koje su obaveze vlasnika vezane za registraciju, identifikaciju pasa?

Vlasnici životinja odgovorni su za njihovu pravovremenu identifikaciju. Svi psi podliježu identifikaciji postavljanjem mikročipa u roku od sedam dana od sticanja vlasništva, dok je identifikacija za životinje koje ne mijenjaju vlasnika obavezna nakon navršena tri mjeseca starosti, a najkasnije prilikom prvog cijepljenja protiv bjesnila.

Vlasnik je dužan da prijavi i životinju koja je već mikročipovana radi njenog uvođenja u BP i izdavanja pasoša u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu spomenutog Pravilnika ili prilikom redovnog cijepljenja protiv bjesnila.

S obzirom na to da su početkom 2019. godine stečeni uslovi za pravilno funkcioniranje centralne baze podataka, odnosno registra kućnih životinja na državnom nivou, kao i na to da je usaglašen oblik i sadržaj pasoša i drugi propisani uslovi, pozivam i napominjem sve vlasnike pasa da izvrše upis svojih ljubimaca u registar i da o tome pribave odgovarajuću ispravu, novi pasoš, kao i da provedu redovne mjere zdravstvene zaštite svog ljubimca: vakcinaciju protiv bjesnila i dehelmintizaciju pasa protiv trakavice Echinococcus granulosus.

Podsjećam i da je u slučaju krađe životinje, njene smrti ili izvoza, vlasnik obavezan prijaviti promjenu veterinarskoj organizaciji u roku od sedam dana.

Kakve su kazne za vlasnike i držaoce pasa ako ne izvrše identifikaciju i evidenciju, registraciju svojih kućnih ljubimaca?

Ako vlasnik ne osigura identifikaciju, označavanje psa, kao i evidentiranje psa u bazu podataka/ registar, te tako ne osigura ni odgovarajuću ispravu/pasoš, veterinarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će izdavanjem prekršajnog naloga izreći novčanu sankciju, kaznu od 300 KM.

Ova sankcija se može izreći za bilo koji element identifikacije u širem smislu, odnosno ako pas nije mikročipovan, i/ili ako nije evidentiran u bazi podataka, i/ili ako ne posjeduje propisani pasoš.

Istom novčanom kaznom bit će sankcioniran i vlasnik ili držalac psa koji ne prijavi promjenu u vezi sa životinjom, odnosno ako ne prijavi nabavku, uginuće ili otuđenje bilo kojeg karaktera veterinarskoj organizaciji u propisanom roku.

Važno je napomenuti da je veterinarskoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo omogućen nesmetan pristup i korišćenje podataka u bazi podataka za kućne životinje. Ovo će značajno unaprijediti i olakšati našu kontrolu u narednom periodu, posebno u dijelu koji se odnosi na identifikaciju, označavanje i kontrolu kretanja, kao i provođenja obaveznih mjera zaštite zdravlja pasa.