Obavještenje: ljetna pauza Programa masovne sterilizacije napuštenih i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa

U toku je ljetna pauza Dogs Trust Programa masovne sterilizacije napuštenih pasa i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa u svim regijama.

Besplatna sterilizacija nastavlja se od septembra prema kalendaru koji je dostupan na www.dogstrust.ba/klinike

Želimo vam sigurno i ugodno ljeto sa vašim ljubimcima!