Obavještenje povodom sastanka aktera u provedbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH pozdravlja prvu inicijativu Vlade Kantona Sarajeva od početka njenog mandata za organizacijom zajedničkog sastanka aktera u provedbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH i uspostavi sistema za upravljanje populacijom pasa koji bi na human način riješio problem pasa lutalica održivo i tako da se ne nastavlja ponavljati.

Na sastanku smo obaviješteni da je Kantonalni Higijenski servis u sklopu Komunalnog javnog preduzeća „Rad“ konačno dobio sve dozvole i da sa radom počinje potpuno u skladu sa Zakonom.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, potvrdio nam je da će se u aspektu uklanjanja bolesnih, zaraženih i agresivnih pasa reaktivirati hodogram uspostavljen u okviru Memorandum o razumijevanju kojeg je Fondacija potpisala prošle godine sa Ministarstvom prostornog uređenja kojeg je verificirala tadašnja Vlada Kantona, a koji osigurava transparentnost, te dosljednost Zakonu.

Svi prisutni, posebno Premijer Konaković, izrazili su opće odobravanje pristupu kojeg Fondacija zagovara od svog dolaska u BiH, a to je uspostava sveobuhvatnog sistema za upravljanje populacijom pasa koji imaju svi evropski centri, te koji će funkcionirati po zakonskim odredbama i transparentno. Prisutni su zaključili i da je nastavak sterilizacije pasa jedna od ključnih elemenata sistema kako bi se zaustavio dalji rast populacije pasa bez vlasnika.

Također je zaključeno da će se u najskorije vrijeme početi na uspostavi registra pasa u koji bi ušla i baza podataka koju objedinjuje Fondacija, a što je od ogromne važnosti za djelovanje direktno na uzrok problema, a to je napuštanje pasa i ostali aspekti neodgovornog vlasništva.

Pozivamo građane da prate rad Higijenskog servisa, te da kontaktiraju nadležne u Vladi Kantona, kao i u samom Higijenskom servisu za sve informacije koje su im potrebne.

Fondacija ostaje spremna da, u skladu sa budućim detaljnijim razgovorima, podrži odgovorne vlasti u procesu uspostave svih elemenata sistema koji jedino ako se budu provodili simultano, mogu zaista dovesti do održivog, trajnog i humanog rješenja.