Obraćanje u povodu početka podrške za cjelogodišnju besplatnu sterilizaciju za vlasničke pse

Poštovani predstavnici medija,
Na prvom mjestu želimo da Vam se zahvalimo što ste došli na ovaj briefing na koji smo Vas pozvali kako bismo objavili početak naše podrške za potpuno besplatnu, cjelogodišnju sterilizaciju tj. kastraciju vlasničkih pasa u Kantonu Sarajevo.
Podrška koja uključuje besplatnu sterilizaciju/kastraciju, antirabičnu vakcinu, antiparazitni tretman i mikročip za sve vlasničke pse na području Kantona Sarajevo uz učešće 11 veterinarskih klinika je dio plana koji je Dogs Trust napravio za 2015. godinu sa ciljem da značajno podrži potpunu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH i kako bi se problem pasa lutalica zaista riješio, i to trajno i na takav način da se spriječi njegovo stalno ponavljanje.

Ovaj vrijedan poklon vlasnicima pasa i cijeloj zajednici kojim ćemo podržati sterilizaciju 80% ukupne populacije pasa na području Kantona Sarajevo, kroz ovu i tri odvojene kampanje masovne sterilizacije pasa lutalica, trebao bi rezultirati vidnim padom populacije pasa na ulici. Naravno, ovo će se desiti pod uslovom da se nastave napori Vlade Kantona Sarajevo da uspostavi samoodrživ sistem za upravljanje populacijom pasa u skladu sa Zakonom, što bi označilo prekretnicu u naporima da se problem riješi. Vrlo je bitno naglasiti da efekat ove podrške uslovljen i sprječavanjem dovoženje pasa iz drugih regija u Kanton Sarajevo.
Pozivamo sve vlasnike nesteriliziranih pasa koji žive na području Kantona Sarajevo, uključujući one koji se odluče da iskoriste ovu priliku kao početni stimulans za udomljavanje psa sa ulice, da nas posjete na web i Facebook stranicama, ili da za dodatne informacije pozovu našu info-liniju 033 83 76 49.

Besplatna obrada pasa trjat će tokom cijele 2015. Godine u sljedećim periodima:
Od 16. februara do 27. marta
Od 27 aprila do 29. maja
Od 29. juna do 31. jula
Od 1. oktobra do 25. decembra

Sterilizacija je najefikasnija humana metoda sprečavanja povećanja broja novih neželjenih pasa s brojnim koristima – za pse, vlasnike, ali i za cijelu zajednicu (sprečavanje poremećaja u ponašanju psa, medicinske prednosti za pse i vlasnike, sigurnost cijele zajednice, troškovno prihvatljiva metoda) – i vrlo je važan dio odgovornog vlasništva, ali i građanske odgovornosti.
Naše predstavništvo spremno je nastaviti, ali i proširiti značajnu tehničku, savjetodavnu i finansijsku podršku, i sarađivati s novoizabranim vlastima u Kantonu Sarajevo s ciljem rješavanja problema pasa lutalica potpunom provedbom Zakona.