Dogs Trust siri svoju podršku na najveći kanton u Federaciji BiH: Program edukacije djece se od septembra provodi u cijelom Kantonu 10

Uposlenici Predstavništva Dogs Trust-a u BiH su u petak, 21.11.2014. godine posjetili Livno u povodu početka programa edukacije djece dobi od 7 do 11 godina u najvećem kantonu u Federaciji BiH, Kantonu 10, kao integralnog dijela održivog rješavanja problema napuštenih pasa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja. Isti program, u okviru kojeg se djeca uče o sigurnosti u blizini pasa, odgovornom vlasništvu te potrebama pasa, Dogs Trust već uspješno provodi u svim osnovnim školama Kantona Sarajevo od 2012. godine.

Program edukacije u Kantonu 10 je startao s početkom ove školske godine i organizira se u saradnji s Udrugom za zaštitu spašavanje i zbrinjavanje životinja “O” iz Livna i odobrenju kantonalnog Ministarstva prosvjete, kulture i sporta. Prve reakcije škola, djece i roditelja su izuzetno pozitivne.

„Edukacija djece kao budućih vlasnika osigurava osvještenije naraštaje, odgovornije građane i vlasnike te sigurnije i sretnije društvo, što je izuzetno relevantno s obzirom na aktuelni problem napuštenih pasaimajući u vidu da je neodgovorno vlasništvo glavni korijen problema,“ poručila je Sanja Bianculli, službenik za marketing i komunikaciju Predstavništva, tokom posjete Livnu i dodala da je „djelovanje na uzrok problema i prevencija, a ne isključivo tretiranje simptoma, jedini pravi put ka trajnom, održivom i troškovno najpovoljnijem rješenju u BiH.“

Pored posjete Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula u Livnu, gdje su prisustvovali jednoj edukativnoj radionici, predstavnici Dogs Trust-a su se u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, susreli s Ministrom Ilijom Šljivićem i njegovom zamjenicom za veterinarstvo, Dubravkom Puđ. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Veterinarske stanice Livno, Kantonalne inspekcije za veterinarstvo, te Službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove Općine Livno. Razgovaralo se o problemu napuštenih pasa, te o implementiranju i uvezivanju svih mjera Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na efikasan način. Prisutni su pokazali izuzetnu razumijevanje, spremnost i zainteresiranost za integralnu provedbu Zakona teopredijeljenost na visok nivo međusobne saradnje u tom smislu i kao takvi predstavljaju dobar primjer drugim lokalnim sredinama u BiH. Dogs Trust će nastaviti sa pružanjem podrške ovom kantonu kroz programe edukacije, program profesionalnog usavršavanja veterinara te eventualno i druge prikladne programme u skladu sa svojim mogućnostima.