Održana Dogs Trust edukacija volontera za rad sa školskom djecom u Opštini Rogatica

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust podržalo je lokalnu zajednicu Opštine Rogatica kroz edukaciju volontera za rad sa školskom djecom o sigurnosti djece u kontaktu sa psima i u blizini pasa, te o potrebama pasa i važnosti odgovornog vlasništva. Edukatorica Predstavništva, Elma Šabanović, održala je ogledni čas za volontere u okviru saradnje Predstavništva s UNDP-ovim Projektom integriranog razvoja u BiH – ILDP koji radi s lokalnim zajednicama na održivim rješenjima i praksama. Dogs Trust u okviru Programa edukacije školske djece kojeg kreira, koordinira i finansira, uz angažman lokalnih partnera, provodi edukativno-zabavne radionice za djecu na oko 61% teritorije BiH. Ovakva saradnja značajna je za lokalnu zajednicu posebno s obzirom na to da ova opština nije uključena u Dogs Trust program.