Osnovne komande u slikama uz upute: Komanda „sjedi“

Iako mnogi misle da se obučavanje pasa sastoji od vježbanja trikova, ono što je najvažnije za čvrst i dobar odnos između psa i vlasnika, za sigurnost i psa i njegove okoline, jeste obuka u osnovnim komandama. Ovdje vam predstavljamo tri osnovne komande sa fotografijama i uputama a mnogo više o važnosti obuke pasa po principu pozitivne motivacije naučite kroz naš YouTube serijal „Obuka bez muke za Dogs Trust cuke“ nakon čega ćete biti potpuno spremni da se prijavite za besplatnu Školu za pse.

Komanda „sjedi“

  • Pas treba da je ispred vas.
  • Nagrada treba biti u ruci, tako da je pas svjestan toga.
  • Podignite ruku s nagradom iznad glave psa (ovo će prirodno psa nagnati da sjedne).
  • Istovremeno, i verbalno izdajte komandu: „sjedi“.
  • Čim pas sjedne, dajte mu nagradu!
  • Ne dajite nagradu ako pas ne sjedne, već pokušajte ponovo!