Počinje Dogs Trust-ova velika jesenja kampanja masovne sterilizacije vlasničkih i pasa lutalica

Dogs Trust Bosna i Hercegovina (DTBH) 15.9.2014. godine počinje petosedmičnu kampanju masovne sterilizacije vlasničkih i pasa lutalica u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu s ciljem smanjenja broja pasa na ulicama te time smanjenja sigurnosnih i zdravstvenih rizika za zajednicu. Kampanja, koja će trajati do 18.10., organizirana je u saradnji sa lokalnim veterinarskim stanicama i hvatačima pasa koji su svi prošli obuku DTBH.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, DT-obučeni hvatači će dovoditi pse lutalice u stanice gdje će biti sterilizirani, vakcinirani protiv bjesnila, očišćeni od parazita koji uzrokuju zoonoze i mikročipirani te evidentirani u bazi podataka.

I ovaj put nudimo i vlasnicima pasa da zakažu besplatnu sterilizaciju i mikročipiranje za svoje ljubimce u bilo kojoj od pomenutih klinika.

Sa namjerom da se osigura poštivanje standarda propisanih u Zakonu, osim nadležnih domaćih institucija koje su pozvane da se uključe, i ovaj put će biti angažirani međunarodni ali i lokalni monitori koji će pratiti tok akcije i vršiti kontrolu kvalitete usluga.

Koristi ovakvih kampanja za zajednicu su brojne, a uključuju: a.) besplatnu sterilizaciju koja zaustavlja dalji rast postojeće populacije lutalica i sprečava priliv novih jedinki od strane neodgovornih vlasnika, b.) vakcinu protiv bjesnila koja štiti i pse i zajednicu od ove opasne infekcije, c.) anti-parazirni tretman koji smanjuje mogućnost prenošenja zoonoza na ljude, posebno djecu, i d.) mikro-čip koji osigurava da su psi uneseni u bazu podataka radi lakšeg daljeg nadzora i upravljanja populacijom.
Masovne sterilizacije su neophodne, ali ne i same po sebi dovoljne. Vlasti trebaju implementirati i druge mjere iz Zakona: osnivanje azila i higijenskih servisa; uklanjanje agresivnih, zaraženih i bolesnih pasa s ulica; sankcioniranje ostavljanja neželjenih pasa i kučića na ulicama; osnivanje državne baze podataka; udomljavanje, itd. Samo kombinacija ovih mjera sigurno vodi do krajnjeg cilja – gradske ulice bez lutalica.