Postignuća Fondacije Dogs Trust u sterilizaciji istinski su održiva i vidljiva samo kao dio sistema

Fondacija Dogs Trust nastavlja sa cjelogodišnjom tehničkom i punom finansijskom podrškom za sterilizaciju vlasničkih i pasa lutalica u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu.

Samo tokom mjeseca maja kroz ovaj program sterilisano je 515 vlasničkih pasa, a ova vrsta podrške nastavlja se krajem juna kako bi i dalje pomagala vlasnicima pasa da se o svojim ljubimcima dobro brinu bez troška. Sa ovim postignućem, ukupan broj pasa koji je sterilisan, vakcinisan protiv bjesnila, očišćen od parazita i mikročipiran uz podršku Fondacije Dogs Trust u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu, iznosi 11,246.

Iako su prednosti podrške Fondacije Dogs Trust očiti s obzirom na broj pasa koji je u posljednje dvije godine mogao završiti na ulici da nije bilo ovih akcija, ova podrška bi bila održiva i istinski vidljiva jedino u kombinaciji sa svim ostalim mjerama sistemskog upravljanja populacijom pasa. Samo odgovorne vlasti mogu uspostaviti ovaj sistem kroz potpunu i dosljednu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH.

“Zakon daje odličan okvir za uspostavu ovakvog sistema koji će sigurno riješiti problem i za pse i za zajednicu, i to trajno i humano, i na takav način da se problem ne nastavlja ponavljati kao što je to slučaj kada se zakon provodi samo djelomično ili još gore, kada se krši, jer tako se problem samo maskira i produbljava”, rekao je Anel Bećirović, Šef predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH.

Dogs Trust još jednom poziva novoizabrane odgovorne vlasti da hitno pokrenu inicijativu da zaustave kršenja, da provedu Zakon i uspostave sistem. “Ovo je posebno važno uraditi prije početka naredne zime kada okrutni vremenski uslovi pogoršavaju uslove života pasa na ulicama a time stvaraju i mogućnost povećanog rizika za zajednicu”, rekao je Bećirović.

U periodu od 1. do 29. Juna, lokalne veterinarske klinike koje učestvuju u programu Fondacije nastavljaju sa angažmanom DT-obučenih hvatačkih timova koji su prošli obuku Fondacije i provođenjem akcije “uhvati-steriliši-vakciniši-vrati” za pse lutalice. Nezavisni monitori i tim predstavništva Fondacije će provjeravati i nadgledati njihov rad. Pozivamo sve građane dobre volje, posebno hranitelja pasa lutalica I aktiviste, da pruže svoju vrijednu podršku ovim timovima i da nas informišu o bilo kojem mogućem problemu.

Kampanje masovne sterilizacije koje podržava i finansira Fondacija Dogs Trust u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu još od 2013. godine spriječila je da se hiljade novih pasa rode ili završe na ulici. Ovi psi bi patili od gladi, hladnoće, bolesti, zlostavljanja i povreda, dok bi zajednica bila izložena potencijalnom dodatnom riziku koji mogu predstavljati psi bez nadzora odgovornih vlasnika ili sistema za njihovo upravljanje.

Obrađeni psi, posebno ženke, su zdravije i imaju bolji kvalitet života bez stalnih koćenja i dojenja mladih. Nedostatak reproduktivnih hormona nakon sterilizacije sigurno doprinosi smanjenju mogućnosti agresivnog ponašanja, a dodatna veterinarska obrada štiti pse i zajednicu od bjesnila i zoonoza. Podaci o obrađenim psima su pohranjeni i spremni za transfer instituciji koju Vlada imenuje kao odgovornu za registar pasa.

Fondacija Dogs Trust je još uvijek spremna da bude partner vlastima i da svoju podršku proširi koliko god joj to resursi dozvoljavaju.