Poziv lokalnim vlastima da istraže i sankcioniraju nehumani i nezakoniti odnos prema napuštenim psima

Iako mnogo rjeđe nego prethodnih godina, naše Predstavništvo i dalje prima sporadične izvještaje građana o slučajevima nehumanog i nezakonitog odnosa prema napuštenim psima. Ovo uključuje i nehumano hvatanje miroljubivih i zdravih pasa od strane neovlaštenih osoba, te potpuni nedostatak transparencije o daljoj sudbini ovih pasa za koje zajednica brine i kojoj su ovakvi psi blagonakloni.

Ponukani izvještajima građana, ovaj put iz Opštine Kakanj, o netransparentnom i, prema riječima svjedoka, nelegitimnom i brutalnom uklanjanju jednog takvog psa u zajednici, pozivamo lokalne vlasti ove, ali i drugih opština i regija, da istraže izvještaje građana, identifikuju nezakonite počinioce i propisno ih sankcioniraju, te da budu maksimalno transparentni u komunikaciji s javnošću koja ovakve slučajeve prijavljuje.

Kao organizacija koja ima veliku ekspertizu u upravljanju populacijom pasa i koja u BiH finansira 7 svojih programa dizajniranih tako da direktno podupru zakonski, efikasni, humani Sistem za upravljanje populacijom pasa na oko 61% teritorije BiH, ovim putem pozivamo sve predstavnike lokalne vlasti da istraže sve navode ovakvog kršenja zakona i nehumanosti, sankcioniraju ih i pokrenu jaču inicijativu za zakonsko, humano i održivo rješavanje problema.

Ne samo da nehuman odnos ne rješava problem, već ga može i značajno produbiti i uzrokovati promjenu ponašanja kod, inače miroljubivih pasa, a tolerancija ovakvog ponašanja prema životinjama može ohrabriti takvo ponašanje i prema ljudima.

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust sada ima dodatni program namijenjen onim lokalnim vlastima koje žele izvršiti svoju obavezu i problem riješiti zakonski, humano i, što je vrlo važno, tako da se više ne ponavlja. Program tehničke pomoći lokalnim vlastima u ovom procesu uključuje savjetodavnu i tehničku, a zavisno od naših dostupnih resursa ali posebno od same inicijative lokalnih vlasti i njihove opredijeljenosti za zakonsko i humano rješenje, i podršku kroz širenje drugih vrijednih programa.

U okviru ovog Programa, razvijen je i stručni Priručnik za lokalne vlasti koji daje jasne korake i elemente u procesu rješavanja uznapredovanog problema na najefikasniji, najbrži mogući, zakonski i human način, a koji je dostupan i na našoj web stranici.