Poziv za sprečavanje masovnog uništavanja pasa u Odžaku

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH je u povodu uznemirujuće informacije o angažmanu lovačkog društva „Fazan“ za uklanjanje napuštenih pasa u Općini Odžak, načelnici ove općine uputila službeni dopis sa pozivom da što hitnije transparentno iznese detalje pomenutog angažmana te spriječi kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i nepotrebno, nezakonito i nehumano uništavanje nedužnih pasa.

Ovim putem i javno pozivamo Općinu Odžak na transparentnost, a nadležne inspekcije te državni Ured za veterinarstvo da hitno izvrše nadzor i utvrde, te izvijeste javnost o detaljima angažmana lovačkog društva u svrhu hvatanja i uklanjanja pasa na ulicama.

Lokalne organizacije i građane pozivamo da dokumentiraju aktivnosti lovačkog društva te da ih podijele sa medijima koje također pozivamo da istraže i izvijeste javnost o svim dostupnim, dokumentiranim informacijama.

U obavijesti na Radio postaji Odžak, što nam je telefonski potvrdila i službenica Općine Odžak, se navodi da će pomenuto lovačko društvo u periodu od 1. do 7.2.2021. godine provoditi „zbrinjavanje pasa lutalica“ u općini Odžak.

Prema telefonskoj informaciji službenice Općine Odžak, i inače se „s vremena na vrijeme“ angažira pomenuto lovačko društvo za uklanjanje pasa lutalica, ali bez transparentne informacije o načinu i mjestu zbrinjavanja niti krajnjoj destinaciji ovih pasa. Isti izvor nam je na upit potvrdio da se uhvaćeni psi sigurno ne zbrinjavaju u skloništu jer ga u ovoj općini i nema, da nije sigurna šta se tačno dešava sa uhvaćenim psima, ali da se psi u ovakvim akcijama najvjerovatnije uništavaju ili odvoze na drugu lokaciju.

Dogs Trust u BiH već 8 godina pruža vrijednu i značajnu podršku za sistemsko i humano rješavanje problema napuštenih pasa prema okvirima a koje propisuje i Državni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Samo u drugom dijelu 2020. godine, u našim kampanjama u Posavskom kantonu je  sterilisano oko 1200 pasa lutalica, od čega oko 60% ženki, a što uključuje blizu 300 pasa lutalica samo u Odžaku.

Ovim je u Posavskom kantonu spriječeno da na ulice dođe nekoliko desetina novih psića o kojima niko ne može brinuti, a koji su već sa 6 mjeseci reproduktivno zreli, što znači da se bez ove mjere problem kontinuirano širi. Svi ovi psi su također očišćeni od crijevnih parazita, vakcinirani protiv bjesnila, čipirani, te označeni ušnom markicom i tetovažom, čime je značajno smanjen i zdravstveni ali često i sigurnosni rizik od ovih pasa, a lokalnim vlastima koje su jedine obavezne i jedine to mogu, omogućeno da mnogo lakše i troškovno efikasnije uspostave i provode sistem, te da time postepeno, ali sigurno, problem riješe humano i tako da se više ne vrati.

Kombinacija ove važne metode sa drugim zakonskim mjerama, a posebno provođenjem odgovornog vlasništva pasa te nadzora nad uzgajivačima, uz registrirano sklonište usklađeno sa zakonskim pravilnikom, udomljavanje i sl. je jedino što problem koji je zapravo i eskalirao zbog neodgovornosti ljudi i neprovođenja ili kršenja Zakona, može riješiti trajno i tako da se više ne vrati, te naravno humano što je zakonski imperativ.

Nasuprot tome, korištenje masovnog i sistemskog uništavanja pasa predstavlja iznimno okrutnu metodu kojom se ne samo krši Zakon, već se time doprinosi da se trajno rješenje stalno prolongira i da se problem kontinuirano vraća, zahtijevajući nova uništavanja nedužnih životinja.

Uništavanje sterilisanih, vakcinisanih, označenih, zdravih i miroljubivih pasa je okrutno i nezakonito, ali ako se to još dešava u regijama u kojoj smo uložili značajna sredstva i napore za provođenje kampanja sterilizacije, takav čin također poništava naše rezultate i prestaje imati smisao.

Shodno tome, podrška Predstavništva će ubuduće biti uvjetovana konkretnom opredjeljenošću lokalnih vlasti na dosljednoj provedbi Zakona i uspostavi Sistema. U regijama u kojima ova inicijativa ne postoji, naša podrška neće biti proširena a postojeća će biti suspendovana.

Dogs Trust u BiH pokazuje posebno opredjeljenje da se nastavi zalagati u BiH i da kroz svoje programe, tehnički, te savjetodavno, nastavi pružati podršku isključivo za sistemsko rješavanje problema koje je u interesu zajednice, a koje je ujedno i način za sistemsko i trajno unapređenje dobrobiti pasa što je glavni parametar naše misije, i u osnovi motiv našeg angažmana.