Predstavljamo savjetnicu za program obrazovanja Elmu Šabanović

Najveća nada i dar svakog društva su djeca! Na djeci ostaje budućnost, a kakva će ona biti, zavisit će upravo od njih. Zato, ali i jer su djeca najranjivija i najosjetljivija kategorija društva, Fondacija Dogs Trust osigurava provođenje edukacije u školama diljem Bosne i Hercegovine na temu sigurnosti u kontaktu sa psima i u blizini pasa, te o potrebama i odgovornom vlasništvu pasa.

Radionice u Kantonu Sarajevo provode tri edukatorice koje rade u Predstavništvu Fondacije Dogs Trust, a u drugim dijelovima zemlje obučeni edukatori koje angažiraju lokalne partnerske organizacije. Ovaj Program se provodi na 61% teritorije BiH i odobren je od strane relevantnih ministarstava.

Predstavljamo vam Elmu Šabanović, savjetnicu za Program obrazovanja Predstavništva, prosvjetnu radnicu, suprugu i majku petogodišnjeg dječaka.

Šta su to Dogs Trust radionice za djecu?

Dogs Trust Program edukacije dizajniran je za školsku djecu dobi od 7 do 11 godina, a u školama diljem BiH ga uz odobrenje relevantnih ministarstava provode obučeni edukatori. Program se provodi u vidu edukativno-zabavnih radionica koje djeca vole i u kojima rado sudjeluju svi učenici, bez obzira na školski uspjeh!

O čemu djeca uče na ovim radionicama?

Cilj ovih radionica je podizanje svijesti o sigurnosti u kontaktu sa psima i razumijevanje da naše ponašanje može ugroziti psa, ali i našu sigurnost. Na radionicama koje se svake godine obogaćuju zanimljivim sadržajima djeca uče jako puno korisnih stvari vezanih za pse. Jedan od najvažnijih aspekata je, s obzirom na to da radimo s najranjivijom kategorijom društva, sigurnost u blizini pasa i u kontaktu s njima. Ovo je važno kako za kontakt i blizinu vlasničkih pasa, tako i u kontekstu problema s napuštenim psima koji u našoj zemlji još nije riješen sistemski kako to propisuje državni zakon. Djeca uče i o higijeni u kontaktu sa psima, pa su veterinarski stručnjaci Predstavništva česti gosti na radionicama, te o prirodi i potrebama pasa i važnosti odgovornosti čovjeka u brizi za pse.

Ko finansira radionice?

Radionice kreira i u potpunosti finansira Fondacija Dogs Trust u okviru svoje sveobuhvatne podrške u rješavanju problema napuštenih pasa na efikasan, zakonski, human, i što je vrlo važno – održiv način. Upravo rad s najmlađima osigurava da se problem u budućnosti neće ponoviti.

Kako je s aspekta roditelja, škole pa i cijele zajednice važan ovaj projekat?

Ukratko, ovaj Program značajno smanjuje sigurnosni ali i zdravstveni rizik za djecu u kontaktu sa psima i u blizini pasa. Dodatno, dijete koje od malih nogu shvati važnost humanog i odgovornog odnosa prema životinjama će, kada odraste, biti odgovorno i u vlasništvu psa, pa je ovo način na koji ovaj Program direktno djeluje na glavni izvor problema pasa lutalica – neodgovorno vlasništvo.

Radionice, nadalje, pomažu djeci i u podizanju samopouzdanja kroz aktivno učešće u pronalaženju zaključaka, jačanju kognitivnih sposobnosti, samoizražavanja i kreativnosti!

Pored toga, školama su korisne jer u okviru plana i programa nijedan predmet ne obrađuje temu razumijevanja, poštovanja i humanog odnosa i odgovornosti prema životinjama, dok istovremeno radionice mogu podržati redovni nastavni program kroz povezivanja teme s raznim predmetima, kao što su moja okolina, engleski jezik, likovna umjetnost i sl.

Radionice su na zahtjev dostupne osnovnim školama i čitaonicama, bibliotekama, igraonicama i festivalima, te drugim događajima porodičnog tipa. Više informacija i kontakte za prijave možete pronaći na našoj web stranici www.dogstrust.ba!

I za kraj, kako je raditi baš ovaj posao u Fondaciji Dogs Trust?

Rad prosvjetnog radnika nije lagan ali pruža veliko zadovoljstvo i odgovornost jer kroz njega imamo priliku da pomognemo najranjivijoj i za sve nas najvažnijoj grupi društva da odrastu što sigurnije i postanu što kompletnije ličnosti koje će graditi progresivno društvo. Ono što je specifično za provođenje ovog Programa jeste njegova društvena korisnost i povezanost s principima humanosti. Djeca su po prirodi miroljubiva i vole životinje, ali je jako važno da nauče da životinje nisu kao ljudi, niti da su igračke, te da se znaju pravilno ophoditi prema njima.