Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH u 2015. godini: Kroz sterilizaciju 80% populacije pasa u Kantonu Sarajevo ka rješenju problema uličnih pasa

U okviru nastavka značajne podrške lokalnim akterima u uspostavljanju trajnog, sistemskog, ekonomski održivog i humanog rješenja problema napuštenih pasa u Kantonu Sarajevo, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH će u 2015. godini podržati sterilizaciju 80% ukupne populacije pasa u kantonu – uličnih I vlasničkih, što po najnovijim procjenama iznosi nešto više od 10.000 pasa.
Obrada 80% ukupne populacije pasa vodi ka postepenom ali sigurnom, i u svakom smislu za lokalne prilike najprikladnijem rješenju problema uličnih pasa, pod uvjetom da se onemogući svaki dalji dotok novih jedinki na ulice.

Plan za 2015. godinu uključuje kontinuiranu kompletnu obradu vlasničkih pasatokom cijele godine i tri masovne sterilizacije uličnih pasa. Veterinarska obrada uključuje besplatnu sterilizaciju, vakcinaciju protiv bjesnila, tretman protiv parazita, te mikročip, a za ulične pse dodatno i ušnu markicu te ušnu tetovažu.

Dogs T rust je ohrabren nedavnim odlukama Vlade Kantona Sarajevo o uspostavljanju samoodrživog i trajnog sistema za upravljanje populacijom pasa, te poziva i buduću Vladu da nastavi sa naporima na potpunoj provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, u čemu je Fondacija i dalje spremna pružati značajnu podršku.

Nadamo se da će u narednoj godini Kanton Sarajevo dobiti potpuno funkcionalan higijenski servis, ali i sve druge elemente sistema za upravljanje populacijom pasa koji će omogućiti postepeno, ali potpuno, održivo, ekonomski prihvatljivo i trajno rješenje problema uličnih pasa. To je jedino moguće kroz djelovanje, ne samo na simptome, već prije svega i na sam izvor problema i to kroz paralelnu primjenu svih predviđenih mjera. Postojanje ovog sistema, kojeg imaju svi gradski centri u EU, je vrlo važno u prevenciji ponovnog javljanja problema uličnih pasa.

Predstavništvo nastavlja sa podrškom i kroz kontinuirani program usavršavanja veterinarskih stručnjaka iz cijele BiH, a koji se na mjesečnoj osnovi održava usaradnjisa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Program usavršavanja za cilj ima stvaranje uvjeta za uspostavu što većeg broja veterinarskih timova (hirurgianesteziolog) u svim dijelovima zemlje kako bi se, usaradnjisa lokalnimvlastima, i tamo uspješno provodile kampanje masovne sterilizacije i na taj način pomoglo rješenju problema širom BiH.

Također, nastavlja se i sa programom edukacije djece koji se u školama u Kantonu Sarajevo uspješno provodi već dvije godine, a u Kantonu 10 od početka ove školske godine. Plan je da se ovaj, ali i neki drugi vidovi podrške, u 2015. prošire i na entitet RS, kao i na druge dijelove entiteta FBiH.
Dogs Trust je spreman proširiti svoju savjetodavnu, tehničku ali i finansijsku podršku odgovornim vlastima u cilju dosljednog i sistemskom provođenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, uvjereni da će sistemska uvezanost svih mjera rezultirati da 2015. godina bude prekretnica u rješavanju pitanja problema uličnih pasa.