Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini 16. februara 2015. godine počelo sa cjelogodišnjom podrškom be splatne sterilizacije vlasni č kih pasa na području Kantona Sarajevo

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini je 16. februara 2015. godine počelo sa cjelogodišnjom tehničkom i finansijskom podrškom potpuno besplatne sterilizacije vlasničkih pasa na području Kantona Sarajevo. Podrška koja će trajati tokom cijele 2015. godine uključuje besplatnu sterilizaciju/kastraciju, antirabičnu vakcinu, antiparazitni tretman i mikročip za sve vlasničke pse na području Kantona Sarajevo uz učešće 11 veterinarskih klinika.
Ovaj vrijedan poklon vlasnicima pasa i cijeloj zajednici dio je plana Predstavništva za 2015. godinu da podrži sterilizaciju 80% ukupne populacije pasa na području Kantona Sarajevo, kako putem ove tako i putem tri odvojene kampanje masovne sterilizacije pasa lutalica. Ukoliko se spriječi dovoženje pasa iz drugih regija u Kanton Sarajevo, ova podrška trebala bi rezultirati vidnim padom populacije pasa na ulici.

“Poklon koji uključuje besplatnu sterilizaciju i veterinarsku obradu za vlasničke pse naš je način da ohrabrimo odgovorno vlasništvo pasa, koje je ključno za dugoročno rješenje problema pasa lutalica. Naš plan da se sterilizira 80% ukupne populacije pasa na području Kantona Sarajevo, u kombinaciji s, nadamo se, nastavkom napora Vlade Kantona Sarajevo da uspostavi samoodrživ sistem za upravljanje populacijom pasa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja u Bosni i Hercegovini, trebao bi označiti prekretnicu u naporima da se ovaj problem riješi”, rekao je Anel Bećirović, šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u
Bosni i Hercegovini.

Sterilizacija je najefikasnija humana metoda sprečavanja povećanja broja novih neželjenih pasa s brojnim koristima – za pse, vlasnike, ali i za cijelu zajednicu (sprečavanje poremećaja u ponašanju psa, medicinske prednosti za pse i vlasnike, sigurnost cijele zajednice, troškovno prihvatljiva metoda) – i vrlo je važan dio odgovornog vlasništva, ali i građanske odgovornosti.

Pozivamo sve vlasnike nesteriliziranih pasa koji žive na području Kantona Sarajevo, uključujući one koji se odluče da iskoriste ovu priliku kao početni stimulans za udomljavanje psa sa ulice, da nas posjete na web i Facebook stranicama, ili da za dodatne informacije pozovu našu info-liniju 033 83 76 49. Predstavništvo Dogs Trust Fondacije u Bosni i Hercegovini spremno je nastaviti, ali i proširiti značajnu tehničku, savjetodavnu i finansijsku podršku, i sarađivati s novoizabranim vlastima u Kantonu Sarajevo s
ciljem rješavanja problema pasa lutalica kroz potpunu provedbu Zakona.