Problem pasa lutalica može biti riješen trajno samo uz jaku inicijativu lokalnih vlasti