Program sterilizacije pasa od 25. 01. 2021.

Dogs Trust će 25. 01. 2021. godine u skladu sa svojim resursima i kapacitetima, uz angažman partnerskih veterinrskih stanica, početi sa programom sterilizacije pasa u sljedećim regijama:

  • Hercegovačko-neretvanski kanton
  • Zeničko-dobojski kanton
  • Dobojska regija
  • Posavski Kanton
  • Sokolac

Vlasnici pasa u ovim regijama proceduru treba da zakažu direktno sa partnerskim veterinaskim stanicama, a više i nformacija o tome kako se ovaj program provodi mogu pogledati i u kratkom videu na našoj web stranci: https://www.dogstrust.ba/aktivnosti/besplatne-sterilizacije/, gdje se nalazi i spisak te kontakti partnerskih stanica.