Još jedna tura paketa besplatne sterilizacije za vlasničke pse počela 29. juna, plus dodatni poklon – tretman protiv krpelja i buha samo tokom ljeta

Sa nastavkom cjelogodišnje podrške za besplatnu sterilizaciju i dodatnu veterinarsku obradu pasa u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu, od 29. juna ulazimo u još jednu kampanju namijenjenu vlasničkim psima. U dodatku besplatnoj sterilizaciji, vakcini protiv bjesnila, tretmana protiv crijevnih parazita i mikro-čipa, ovoga ljeta svim vlasnicima pasa čiji će psi biti sterilisani kroz naš program do 31. jula, dodajemo i poklon prikladan ljetu – tretman protiv buha i krpelja.

Sa 1,251 pasa lutalica koji su sterilisani tokom zadnje kampanje masovne sterilizacije, od 1. do 27. juna, ukupan broj pasa sterilisanih kroz program Fondacije Dogs Trust popeo se na 12.507!

Još jednom napominjemo da bi očite koristi podrške Fondacije bile najbolje iskorištene u kombinaciji sa svim drugim mjerama u sistemu za upravljanje populacijom pasa. Fondacija Dogs Trust ostaje spremna da saradnju sa lokalnim vlastima – odgovornim za potpunu i dosljednu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH – podignemo na nivo partnerstva, te da im u tome damo podršku sa svim svojim raspoloživim resursima.

Video Button_AD

___________

Događaj Fondacije Dogs Trust za promociju udomljavanja, koristi pasa i odgovornog vlasništva pasa, 9.6.2015. Sarajevo.

Video Button