Provođenje i poštovanje zakona ključno je za sigurnost i dobrobit i ljudi i pasa

Pitanje pasa lutalica se u BiH nažalost još uvijek uglavnom ne tretira u skladu sa zakonima niti kao važno sigurnosno, zdravstveno i pitanje za dobrobit i ljudi i pasa. Problem dođe u fokus pažnje samo povremeno kada eskalira do te mjere da se poveća broj incidenata sa psima. Hitne i ad hoc reakcije na ovakve incidente, a do kojih kroz uspostavu zakonskog sistema ne bi ni došlo, ponekad su nehumane i nezakonite, čak i prema psima koji ne predstavljaju rizik.

U društvu u kojem svakim danom imamo sve više vlasnika pasa, izvjesno je da je nadzor nad njima, ali i svim drugim držaocima pasa (uzgajivačima, lovcima, azilima, pansionima, aktivistima…), ne samo važno pitanje, nego da predstavlja i neophodnu zakonsku obavezu nadležnih vlasti.

Nedovoljna inicijativa odgovornih u osiguravanju dosljednog provođenja državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uvezivanju zakonskih mjera u samoodrživ, efikasan i human sistem za upravljanje populacijom pasa, za posljedicu ima kontinuiran dolazak novih pasa na ulice gdje niko o njima ne može brinuti, i gdje je zdravlje i sigurnost i ljudi i pasa ugrožena. Česta je i zloupotreba pasa u svrhu neprijavljene zarade, pri čemu se riskira ne samo širenje bolesti, već i dobrobit ove plemenite životinje.

Upravo jedan ovakav slučaj koji s velikim žaljenjem i osudom koristimo kao jeziv podsjetnik nedovoljne inicijative odgovornih institucija, desio se tokom ljeta ove godine u nelegalnom skloništu na Nišićima, a gdje je preko 40 pasa izgubilo život u stravičnoj patnji koju teško ko može i zamisliti, boraveći preko 2 mjeseca u ekstremno neuslovnom prostoru bez zraka i na temperaturama koje su u unutrašnjosti dosezale i do 70 stepeni!

Informaciju sa videom snimcima koje, uz upozorenje da se radi o iznimno uznemirujućem sadržaju, možete pogledati na jednom broju web portala. Informacije o ovome smo dobili od aktivista jednog lokalnog udruženja potvrdila ih je i Veterinarska inspekcije Kantona Sarajevo koja je i intervenisala na terenu.

Kao jedna od najvećih organizacija za dobrobit pasa, i akter koji u BiH već dugi niz godina kroz svoje programe dobrovoljno, ali značajno, pomogao upravo rješavanju problema napuštenih pasa na zakonski, human, sistemski i trajan način, ovim putem još jednom pozivamo nadležne lokalne vlasti i inspekcije da hitno pojačaju nadzor i inicijativu da se mjere Zakona uvežu u Sistem i da se osigura njihovo trajno provođenje. Ovaj problem nije nastao preko noći, pa se ne može tako ni riješiti, a ključ eliminiranja rizika za ljude, i istovremeno sprečavanja monstruoznosti prema nedužnim životinjama, jeste u dosljednoj provedbi Zakona i uspostavi Sistema kakvog imaju sve lokalne zajednice u EU, a kojoj i BiH teži.

Isključiva odgovornost je na lokalnim vlastima, ali svi možemo pomoći u skladu sa svojim mogućnostima; od medija koji mogu važnost pitanja podići na viši nivo, do građana koji mogu zahtijevati od svojih lokalnih vlasti da se aktiviraju u ovom smislu. Ako primijetite neadekvatan odnos prema životinjama, ili bilo kakvu situaciju rizičnu vezanu za životinje, obratite se lokalnoj veterinarskoj inspekciji kao prvoj odgovornoj instanci.

Ako želite saznati više o Zakonu i sistemskom rješenju na jednostavan način, te se i sami upoznati kako svako od nas može i pojedinačno pomoći, posjetite naše kanale, a možete se prijaviti da postanete član naše BFF aktivnosti, i tako kroz edukaciju svojih prijatelja pomognete ovom pitanju i našem radu.

www.dogstrust.ba https://www.dogstrust.ba/problem-pasa-lutalica-moze-biti-rijesen- trajno-samo-uz-jaku-inicijativu-lokalnih-vlasti/
https://www.youtube.com/channel/UCUcals-Y4P2y8CtxLSSoaGA