Reakcija na zloupotrebu imena Fondacije Dogs Trust

U odgovoru na naslov portala „izdvojeno.ba“ za članak za koji navode da je preuzet sa portala „avaz.ba“ a kojim se insinuira odgovornost Fondacije Dogs Trust za incidente vezane za napad pasa u Bihaću, ljubazno Vas molimo da ovaj tekst prenesete u cijelosti.

Naslov i članak koji je predmet reakcije možete vidjeti ovdje.

Prije svega, izražavamo suosjećanje sa žrtvama napada napuštenih pasa o kojima se u članku piše.

Fondacija Dogs Trust vjeruje da psima nije mjesto na ulicama, jer to nije dobro ni za zajednicu ni za pse, već samo sa svojim odgovornim vlasnicima.

Ako su psi dobro zbrinuti sa svojim odgovornim vlasnicima, onda ne predstavljaju rizik za zajednicu. Međutim, korijen problema napuštenih pasa je upravo neodgovorno vlasništvo, koje uključuje i napuštanje pasa, a omogućeno je ne provođenjem ili nedosljednim provođenjem Zakona od strane lokalnih vlasti, zbog čega je problem i eskalirao.

Želimo naglasiti da je glavni cilj Fondacije u BiH da pomogne lokalnim akterima, naročito vlastima, da riješe eskalirani problem napuštenih pasa na sistemski, efikasan, zakonski i human način, i tako da se problem više ne ponovi.

Provođenje zakona i uspostavljanje sistema koji bi sigurno u kraćem vremenu stabilizirao problem i tako uveliko smanjio rizike koje za zajednicu psi bez brige i nadzora čovjeka mogu predstavljati, riješio bi problem trajno, a jedini koji su obavezni i koji se mogu pobrinuti da se zakoni provode – jesu lokalne vlasti.

Dobrovoljna podrška Fondacije Dogs Trust se provodi kroz programe koje Fondacija kreira, koordinira i finansira, a programi su dizajnirani da podupru upravo najefikasnije i trajno rješenje na human i zakonski način

Jedan od prvih programa kojim je Fondacije pokrenula je upravo edukacija djece kao najranjivije grupe društva, a kroz koji djeca uče upravo o tome kako da budu što sigurnija u blizini pasa, vlasničkih i napuštenih, kao i u kontaktu s psima.

Drugi programi, kao što je masovna sterilizacija napuštenih pasa, edukacija vlasnika pasa, savjetodavne i tehnička podrška koju nudimo lokalnim vlastima, te edukacija i podizanje svijesti šire javnosti, vrijedna su podrška za odgovorne vlasti koje žele postići efikasno, zakonsko i trajno rješenje.

Zapravo, istina je da je, zahvaljujući upravo ovim programima, u regijama BiH gdje Dogs Trust djeluje, broj napuštenih pasa znatno manji nego što je bio prije početka angažmana Fondacije, pa je tako i rizik od ovakvih incidenata manji.

Fondacija Dogs Trust ne samo da ne stoji na putu za rješenje problema već jedina sistemski radi na podršci sistemskom i zakonskom rješenju, ulažući pri tome svoje značajne resurse.

Regija u kojoj se dogodio navedeni incident nije do sada ni obuhvaćena našim programima, pa ovaj tekst upućuje na neupućenost, neprofesionalnost ali I loše namjere autora.

S obzirom na to da odgovornost leži isključivo na lokalnim vlastima, na građanima koji biraju svoje predstavnike je da od njih zahtijevaju da provedu Zakon kroz sistemske mjere, i da iskoriste značajnu, dobrovoljnu pomoć Fondacija Dogs Trust kako bi se do rješenja došlo efikasno i uz manje troškove za budžet.