Reakcija Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH na objavu portala Index.ba

Kao odgovor na Vaš članak pod nazivom „Dogs Trust bi da se šetaju psi dok su djeca i stariji doslovno zatvoreni 24 sata“ (https://www.index.ba/dogs-trust-bi-da-se-setaju-psi-dok-su-djeca-i-stariji-doslovno-zatvoreni-24-sata/), objavljenog 30.3.2020. godine,  ljubazno Vas molimo da u cilju transparentnog informisanja javnosti našu reakciju ispod objavite u cijelosti.

Želimo skrenuti pažnju da se Fondacija Dogs Trust organizacija za dobrobit pasa koja u BiH još od 2012. godine daje značajnu podršku zakonskom, sistemskom i humanom rješavanju pitanja napuštenih pasa, što je u interesu i dobrobiti pasa i dobrostanja zajednice. Kao organizacija koja se bavi pitanje pasa, pokrenutom inicijativom primarno smo reagovali na mnogobrojne upite naših sugrađana, vlasnika pasa, u vrijeme kada je policijski sat, bar u FBiH, počinjao ranije nego što je to slucaj sada.

S obzirom da i naši članovi tima imaju porodice, djecu i starije roditelje, naravno da ovaj zahtijev nije bio usmjeren na davanje prava jednoj grupi na uštrb druge, niti na umanjivanje problema koji zabrana izlaska djec ii penzionerima stvara  u dodatku riziku pod kojim se svi nalazimo, niti se radi o traženju bilo kakve privilegije, već na praktično pitanje higijene i zdravlja vlasnika pasa i njihovih ljubimaca, pa tako i zajednice.

U našem obraćanju Federalnoj upravi civilne zaštite pokrenuta je inicijativa da se vlasnicima pasa omogući da svoje ljubimce mogu izvesti kratko, u neposrednoj blizini svojih kuća/zgrada i prateći sve naložene upute za sprečavanje širenja corona virusa, kako bi njihovi ljubimci mogli izvršiti svoje fiziološke potrebe prije odlaska na spavanje. Među ljubimcima su mnogi stariji psi i psi sa zdravstvenim poteškoćama koji imaju manju mogućnost adaptiranja svoje rutine a posebno ne suzdržavanja od svojih fizioloških potreba.

Istu inicijativu su opravdano pokrenuli su i dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, g. Nihad Fejzić i brojne lokalne udruge za zaštitu životnja.

U našoj inicijativi i svim online aktivnostima koje smo pokrenuli kako bismo u okviru svojih trenutnih kapaciteta nastavili ponagati zajednici, Dogs Trust posebno napominje važnost praćenja uputa nadređenih u vanrednoj situaciji u kojoj smo svi pod rizikom, te posebno napominje vlasnicima pasa da budu još odgovorniji i da obavezno očiste iza svog psa, odlože zaštićen otpad u korpu namijenjenu za to, pravilno se pobrinu za svoju higijenu, pravilno očiste šape svog psa nakon izlaska, te uz našu podršku omoguće svojim ljubimcima adekvatne aktivnosti koje će ga učiniti zadovoljnijim i spriječiti eventualne promjene u ponašanju.

Mada nismo u mogućnosti da provodimo konkretne programe koji zahtijevaju okupljanje većeg broja ljudi i kontakte koji mogu biti rizični, nastavljamo sa radom i tu smo za svaku moguću podršku koju možemo pružiti u ovo teško vrijeme, u skladu sa našim resursima i ulogom.

Za više informacija, posjetite naše kanale: www.dogstrust.ba Facebook, Instagram: Dogs Trust BiH