Revakcinacija pasa lutalica protiv bjesnila jako je važna za cijelu zajednicu

 

  • Revakcinacija se vrši na svim psima, bilo da su sterilisani ili ne, a svakako uključuje i one koji su u protekle 4 godine prošli program besplatne sterilizacije pri čemu su prvi put cijepljeni protiv bjesnoće.
  • Država BiH inače nalaže vlasnicima pasa obavezno cijepljenje ljubimaca protiv bjesnoće jednom godišnje, mada sada postoje vakcine koje protiv bjesnoće štite pse tri godine. Međutim, s obzirom da nažalost kod nas veliki broj pasa živi na ulicama, država bi trebala da u cilju zaštite javnog zdravlja kao mjeru koju naređuje za vlasničke pse, provede i za ovu populaciju koja je u svakodnevnom dodiru s ljudima i vlasničkim psima.
  • Za sada nije bilo sistemskog cijepljenja ove populacije od strane države, pa smo odlučili da u tome pomognemo i da finansiramo ne samo revakcinaciju pasa koji su već cijepljeni, već vakcinaciju svih pasa lutalica u Kantonu Sarajevo. Ovo prvi put da jedna organizacija daje ovakvu vrstu podrške koja u ogromnoj mjeri smanjuje zdravstveni rizik zajednice. Ako već imamo pse koji privremeno moraju živjeti na ulici – a nadamo se da će ih uspostavom humanog, zakonskog sistema postepeno na ulici biti sve manje – onda je za zajednicu od iznimne važnosti da su ti psi, pored toga što su socijalizirani, također i zdravi.
  • Korak naprijed u našem doprinosu kroz revakcinaciju protiv bjesnila je finansiranje dodatna tri cjepiva, i to protiv tri zarazne bolesti koje mada nisu zoonotskog karaktera, dakle ne utječu na ljude, mogu imati velike posljedice na pse – uključujući ljubimce i radne pse. Radi se o parvo virozi, štenećaku i hepatitisu pasa. Poznato je da parvo viroza i štenećak odnesu živote brojnih pasa, ali i hepatitis kod pasa i mačaka također nosi dosta visoku stopu smrtnost. Ove bolesti su virusne, dakle iznimno zarazne, te mada se sami ne mogu zaraziti, ljudi ih mogu prenijeti na druge pse čak na obući, ne samo direktnim kontaktom sa zaraženim psom. Zato je vakcinacija pasa lutalica protiv ovih bolesti vrlo značajna ne samo sa pse koji će biti zaštićeni, već i jer će se time u velikoj mjeri smanjiti rizik i za vlasničke pse, kao i mogući troškovi za liječenje, stres od gubitka ljubimca, ili gubitak radnih pasa u koje je mnogo uloženo.