Rješenje se može i mora tražiti u hitnoj i sveobuhvatnoj primjeni državnog zakona – šinteraja više ne može biti!

Predstavnici Fondacije Dogs Trust, kao i svih ostalih relevantnih aktera iz vladinog i nevladinog sektora, su bili pozvani od strane resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo (KS) da u ponedjeljak 15.9.2014. g. prisustvuju sastanku na kojem se raspravljalo o mjerama za rješenje problema pasa lutalica u KS.

Rasprava i zaključci upućuju da su lokalne vlasti odlučnije da riješe problem pasa lutalica te da razmatraju i traže rješenja koja su u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, što je naravno jedino i logično, moguće i prihvatljivo. Također, izražena je i veća podrška za model koji Dogs Trust zagovara, a to je centralizirano rješenje kroz uspostavu jedinstvenog kantonalnog preduzeća za upravljanje populacijom pasa u KS.

Do određenih nedoumica u javnosti je moguće došlo zbog korištenja neadekvatnih termina, kao što su kafilerija i šinteraj, za nešto što je po ponuđenom opisu zadataka – uklanjanje samo agresivnih, bolesnih i zaraženih pasa – zapravo higijenski servis. Da pojasnimo, bilo koja institucija koja će biti aktivirana ili reaktivirana će morati djelovati u okviru sada važećeg Zakona.
Dogs Trust, i nazočne veterinarske inspekcije, su spremni podržati jedino mjere i aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom jer smo uvjereni da se njegovom boljom primjenom može doći do rješenja problema pasa lutalica. Nastavit ćemo pratiti situaciju i biti konstruktivan partner vlastima – koje jedine mogu i moraju rješavati ovaj problem – sve dok se stvari kreću u okviru Zakona.
Dogs Trust nije učestvovao u dijelu rasprave koji se tiče azila Prača, te je za sve relevantne informacije o ovom pitanju najbolje kontaktirati direktno nadležne vlasti.

U međuvremenu, Dogs Trust nastavlja sa provođenjem jesenje kampanje masovne sterilizacije koja je jedna od osnovnih mjera Zakona. Njome su primarno obuhvaćene lutalice, ali i vlasnički psi – uključujući i one tek udomljene.
Lokacije klinika koje učestvuju u kampanji možete naći na našim web i Facebook stranicama, ili pozivom našu info liniju 033 83 76 49.

Pojašnjenje termina:
KAFILERIJA – Ustanova u kojoj se uništavaju tijela umrlih životinja.
ŠINTERAJ – Stari sistem po kojem su se svi uhvaćeni psi ubijali. OVAJ SISTEM NE MOŽE BITI REINSTALIRAN JER SE DIREKTNO KOSI SA ZAKONOM O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA BIH!

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA BIH je na snazi od 2009. godine, i od samog početka, kao jednu od mjera, predviđa i uklanjanja agresivnih, zaraženih i bolesnih pasa. Ova mjera se mogla provoditi zadnjih pet godina, ali uz strogo poštivanje predviđenih procedura i paralelno sa svim drugim mjerama.