Sistemski pristup rješavanju problema napuštenih pasa

Jeste li se ikada zapitali: odakle psi na ulici?!

Postoje oni koji misle da su psi na ulici oduvijek, da su jednostavno tu… Ali, hajde da razmislimo! Sasvim sigurno psi nisu došli s druge planete, a nisu ni iz neke divljine.

Nekada davno, prvi vlasnik odlučio je da više ne želi da se brine o svom vjernom prijatelju. Tužan i sam, pas je lutao, tražio hranu, bježao od vremenskih nepogoda, sakrivao se od ljudi koji su mu htjeli nauditi. Tu je upoznao još jednog psa sličnog njemu. I tako počinje priča „pasa lutalica“… ali nažalost, tu se i ne završava.

Da li ste znali da samo od jedne ženke na svijet u godini dana može doći i do 18 novih psića, a da su ti psići reproduktivno zreli od svog šestog mjeseca.

Napuštanje pasa i nedostatak sankcija za kažnjavanje, tj. neodgovorno vlasništvo i nedostatak sistema – glavni su razlozi za postojanje problema napuštenih pasa.

I u tome leži i ključ rješenja!

Ako nema više napuštanja, bar ne nekažnjenog, i ako postoji sistem koji provodi mjere odgovornog vlasništva, u korijenu je riješen najvažniji problem.

A šta sa onima koji su već na ulici, pitat ćete? Elementi sistema su tu da riješe i to. Tako je masovna sterilizacija najefikasnija humana metoda za suzbijanje broja napuštenih pasa, a sterilizacija vlasničkih pasa ne samo da sprečava neželjena oboljenja psa u kasnijoj dobi, već i određena neželjena ponašanja psa, te mogućnost od neželjenih legala o kojima se vlasnik ne može brinuti.

Za one koji su spremni da dobiju dom, dio sistema je i udomljavanje koje se može provoditi kroz tranziciona skloništa uspostavljena od strane lokalnih vlasti i koji su važan dio sistema, te kroz angažman lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Ipak, postoji dio pasa koji su i miroljubivi i zdravi, a i sterilizirani, a koji ne mogu naći trajni dom. Umjesto smještanja svih ovih pasa u masovna skloništa koja brzo postanu neuvjetna i napunjena, a i finansijska rupa bez dna, jedino privremeno rješenje je da jedan dio takvih pasa ostane na svojim staništima, pod nadzorom koji se može provoditi u saradnji sa građanima – hraniteljima i lokalnim nevladinim organizacijama.

Često se spominje da su napušteni psi u blizini škola i bolnica, kao da su sami to izabrali. Istina je, oni su tu jer je tu izvor hrane! Zaštita otpada također je važna mjera sistema, posebno u prelaznom periodu kada psi još žive na ulicama. Alternativna hranilišta na lokacijama udaljenim od ovakvih mjesta, te adekvatna zaštita otpada, pomoći će zajednici u prelaznom periodu.

Broj vlasnika pasa u BiH raste, ali važno je da to bude odgovorna odluka. Ako želite nabaviti psa, pored mogućnosti da mu osigurate zdravu hranu, frišku vodu, prozračno, suho i čisto mjesto za boravak, dovoljno šetnje i veterinarsku njegu, što će mu biti potrebno do kraja života, jako je važno da dobijete dobar savjet o egzaktnim potrebama i karakteru psa kojeg namjeravate odvesti kući. Tako ćete izbjeći nepotrebnu frustraciju i spriječiti stres psu koji se možda ne uklapa u vaše mogućnosti.

Razmislite i o udomljavanju uz podršku našeg Programa fostering udomljavanja gdje ćete dobiti punu podršku da pronađete psa koji je idealan za vas, vaše ukućane, životni stil i karakter! Pri tome nećete imati početne troškove jer će pas dobiti sve neophodne vakcine, sterilizaciju i obuku – potpuno besplatno! Spasite jedan život, pomozite zajednici i usrećite se sa psom koji kao da je čekao baš na vas! Takvog psa nećete poželjeti da napustite, već ćete i vi i pas uživati u čvrstoj vezi koju ćete izgraditi uzajamnim poštovanjem.

AKTERI U EFIKASNOM, ZAKONSKOM I HUMANOM RJEŠENJU

Problem napuštenih pasa, popularno nazvanih psima „lutalicama“, po nekim je izvještajima u Kantonu Sarajevo nešto neprimjetniji nego ranije. Jedan dio zasluge definitivno pripada kampanjama masovne sterilizacije, ali jedan dio je rezultat aktivnosti lokalnih vlasti i aktivista. Međutim, treba biti svjestan da problem nije riješen i ne može biti bez adekvatnog, zakonskog sistema za upravljanje populacijom pasa kakav imaju svi razvijeni centri koji nemaju ovaj problem. Ako želimo trajno, efikasno, zakonsko i humano rješenje, inicijativa lokalnih vlasti je prijeko neophodna. Mada Dogs Trust ima programe posebno kreirane da podupru ovaj sistem, samo lokalne vlasti mogu, a i obavezne su, uspostaviti sistem i pobrinuti se da se on dosljedno provodi. Građani koji imaju svoje predstavnike u vlasti također imaju mogućnost da od njih zahtijevaju ovakvo rješenje. Svako kršenje zakona, svaka kratica, naizgled i trenutno maskira problem, ali rješenje kakvo svi želimo se time samo prolongira.

Pored programa koje kreira, koordinira i finansira kako bi što je više moguće, u okviru svog statusa strane dobrotvorne organizacije, visoke ekspertize u ovom polju te dostupnih resursa, pomogli trajnom rješenju, Predstavništvo je na brojne načine i u više navrata objašnjavalo elemente i način funkcioniranja ovakvog sistema, pozivajući odgovorne da povećaju inicijativu u aktivnostima koje samo oni mogu provesti, te da time omoguće da naša podrška bude maksimalno iskorištena.

Korištenjem naše podrške, lokalne vlasti mogu ubrzati proces rješavanja problema na trajan način, te uštedjeti sredstva iz budžeta koja onda mogu realocirati u brojne, prijeko neophodne socijalne programe.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH daje sve potrebne okvire za uspostavu i funkcioniranje ovakvog sistema, jedinog koji bi osigurao da se problem riješi trajno i da se više ne ponovi.