Tokom 2015. godine sterilizirano/kastrirano 2.027 pasa

Do kraja aprila tokom samo ove godine, kroz program sterilizacije/kastracije i dodatne veterinarske obrade, koji u Kantonu Sarajevo u potpunosti finansira Fondacija Dogs Trust, prošlo je 2.027 pasa, od čega 677 vlasničkih i 1.350 pasa lutalica. Zajedno s rezultatima od početka programa 2013. godine, ovaj broj iznosi 10.462 pasa čiju je obradu u Kantonu Sarajevo u potpunosti finansirala Fondacija.

Podrška koju Fondacija Dogs Trust prvi put nudi na cjelogodišnjoj osnovi ima za cilj sterilizaciju/kastraciju 80% ukupne populacije pasa u Kantonu Sarajevo, što će značajno doprinijeti rješavanju problema pasa lutalica i bržoj provedbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Bosni i Hercegovini. Samo sistemsko rješenje dovest će do toga da psi više ne žive na ulicama, a ovaj sistem mogu uspostaviti jedino nadležne vlasti, dok je Fondacija Dogs Trust i dalje spremna u tome pružati značajnu savjetodavnu, tehničku, ali i finansijsku podršku.

U tom smislu, naša podrška vlasnicima pasa u Kantonu Sarajevo i u Istočnom Sarajevu ponovo je dostupna od 27. aprila do 20. maja, što će im omogućiti da bez finansijskog tereta svojim ljubimcima pruže odgovornu brigu kroz sterilizaciju/kastraciju, vakcinaciju protiv bjesnila, tretman protiv crijevnih parazita te mikročipiranje koje će u potpunosti finansirati Fondacija Dogs Trust. Pozivamo sve vlasnike pasa, posebno one koji žele udomiti psa lutalicu, da iskoriste ovu posebnu priliku i da zakažu besplatnu veterinarsku obradu za svoje ljubimce u klinikama koje učestvuju u programu.

Značaj rezultata postignutih uz podršku Fondacije Dogs Trust najbolje pokazuje broj od desetak hiljada pasa koji bi sigurno završili na ulici da nije bilo akcija besplatne sterilizacije tokom prethodne dvije godine.

“Da su na vrijeme uspostavljene barem osnovne odredbe sistema za upravljanje populacijom pasa, ovi rezultati mogli su već uveliko populaciju pasa na ulici staviti pod kontrolu, a problem bi do sada bio na sigurnom putu ka rješavanju na trajan i održiv način, dok je istovremeno većina incidenata koji su se desili mogla biti spriječena”, rekao je šef predstavništva Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini Anel Bećirović.

Fondacija Dogs Trust vjeruje da se ovakvo rješenje može postići i da je jedini ispravan put za to dosljedna i potpuna provedba Zakona. Nažalost, u ovom trenutku ne samo da se Zakon ne provodi gotovo nikako već se u posljednje vrijeme i krši na više osnova, što ozbiljno umanjuje do sada postignute rezultate. U tom smislu, predstavništvo Fondacije još jednom apelira na sve odgovorne inspekcije i nadležne vlasti u Kantonu Sarajevo da istraže, zaustave i sankcioniranju kršenje Zakona i da hitno iniciraju njegovu dosljednu provedbu.

“Naš je cilj da ove godine uspostavimo čvrsto partnerstvo s novoizabranom Vladom Kantona Sarajevo i da im osiguramo svu podršku koju možemo kako bi se problem riješio efikasno, troškovno prihvatljivo za budžet Kantona i na takav način da se problem ne vraća i ne ponavlja”, rekao je Bećirović.
U međuvremenu, Fondacija nastavlja s podrškom lokalnim akterima u skladu sa Zakonom kao što je to radila od svog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. U dodatku finansiranja i tehničke podrške za besplatnu sterilizaciju/kastraciju i dodatnu veterinarsku obradu pasa nastavljamo i s podrškom profesionalnom usavršavanju veterinarskih stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i programom edukacije za djecu, što je izuzetno značajno za održivost rješenja jer pomaže da buduće generacije budu odgovorni građani i vlasnici pasa.

Ako imate li bilo kakvu dilemu ili pitanje u vezi sa sterilizacijom/kastracijom svog ljubimca, možete nas kontaktirati putem e-maila office@dogstrust.ba te nam zajedno s pitanjima poslati i svoj broj telefona. Jedan od naših veterinara pozvat Vas u što skorije vrijeme. Također, za brojne već dostupne informacije, posjetite naše Facebook i web-stranicu, ili pozovite našu info-liniju: 033 83 76 49.