Zašto je važno da djeca uče o psima i sigurnosti u blizini pasa ili u kontaktu s njima?

Bez obzira na to volite li ili ne volite pse, a posebno ako ih se plašite, važno je da se znate ponašati u njihovoj blizini. Besplatne Dogs Trust interaktivne radionice bez kontakta sa pravim psom za cilj imaju da nauče djecu da budu što sigurnija!

Najvažniji principi sigurnosti koje djeca uče uz Dogs Trust radionice u školama su:

  • Da nikada, ali baš NIKADA ne prilaze nepoznatom psu, a bez odobrenja roditelja i vlasnika psa, ni psu kojeg poznaju!
  • Da nikada ne mašu rukama, ne viču i ne trče u blizini pasa jer će to skrenuti njihovu pažnju, pa se mogu uplašiti ili misliti da treba da ih ganjaju.
  • Da ako nepoznat pas ide u njihovom pravcu, ali je još dovoljno daleko, ostanu što mirniji i lagano se upute u sutrotnom pravcu, na sigurno mjesto.

Besplatne radionice važne su za sigurnost najmlađih. Više informacija, kontakti edukatora i prijave škola na stranici Programa edukacije školske djece.